Αναπληρώσεις των μαθημάτων “Μεταφραστικά θέματα της ρωσικής γλώσσας” και “Μεθοδολογία διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας”


Στις 21/11/2022, Δευτέρα, θα γίνουν αναπληρώσεις στην αίθουσα 1: στις 16:00- 18:30 “Μεταφραστικά θέματα της ρωσικής γλώσσας” και 18:30-21:00 “Μεθοδολογία διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας”.