ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του μαθήματος «Διδασκαλία της λογοτεχνίας με έμφαση στον παρευξείνιο χώρο»


Η αναπλήρωση του μαθήματος «Διδασκαλία της λογοτεχνίας με έμφαση στον παρευξείνιο χώρο», λόγω εργασιών σε χώρους του Τμήματος και την Παρασκευή 3-3-2023, θα γίνει τη Δευτέρα 6-3-2023 και ώρα 16.00 στην αίθουσα 2.

Εκ της διδάσκουσας