ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΟΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ


ΕΛΛΗΝΟΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Το μάθημα της Πέμπτης 27/4 δεν θα πραγματοποιηθεί και θα αναπληρωθεί την Παρασκευή 5/5, στις 18.30 (αίθουσα 3).
Το μάθημα της Πέμπτης 18/5 δεν θα πραγματοποιηθεί και θα αναπληρωθεί εκ των προτέρων την Παρασκευή 12/5, στις 18.30 (αίθουσα 3).

ΑΣΤΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Το μάθημα της Πέμπτης 27/4 δεν θα πραγματοποιηθεί και θα αναπληρωθεί την Παρασκευή 5/5, στις 16.00 (αίθουσα 3).
Το μάθημα της Πέμπτης 18/5 δεν θα πραγματοποιηθεί και θα αναπληρωθεί εκ των προτέρων την Παρασκευή 12/5, στις 16.00 (αίθουσα 3).