Ανακοίνωση δημόσιας υποστήριξης μεταπτυχιακής εργασίας


Την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023 και ώρα 11.00 π.μ. θα γίνει η δημόσια υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας του ΠΜΣ «Παρευξείνιος Χώρος και Ελληνισμός» κας Μαρίας Σεραφειμίδου με θέμα: «Ιστορική μελέτη της ελληνορθόδοξης κοινότητας Βλάγκας από τα μέσα του 19ου αιώνα έως σήμερα».
Τριμελής επιτροπή
Πασχάλης Βαλσαμίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, επιβλέπων
Διονύσιος Βαλαής, Καθηγητής, συνεπιβλέπων
Αιμιλία Θεμοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, συνεπιβλέπουσα

Ο σύνδεσμος στον οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε την υποστήριξη της μεταπτυχιακής εργασίας είναι ο εξής:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3azCgwq-3iODHKJscofZS2YHHcF56TCWfKfIFMk5Cbvb41%40thread.tacv2/1687854161017?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22017e000a-c246-4c68-b8cc-61e6da404179%22%7d

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ


Η ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος, στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων της Πράξης «Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, συνεχίζει τα προγράμματα επιμόρφωσης των εμπλεκόμενων σε όλες τις εκφάνσεις της λειτουργίας του ΔΠΘ πάνω σε θέματα διασφάλισης ποιότητας.

Οι επιμορφώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα με αντικείμενο: “Επιχειρησιακός προγραμματισμός και διασφάλιση ποιότητας”, αφορούν σε όλα τα μέλη του Τμήματος (Διδακτικό προσωπικό όλων των κατηγοριών (ΔΕΠ, συμβασιούχοι), Διοικητικό προσωπικό (μόνιμοι και συμβασιούχοι), φοιτητές (Προπτυχιακοί, Μεταπτυχιακοί, Υπ. Διδάκτορες, Μεταδιδακτορικοί ερευνητές) προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή όσοι ενδιαφέρονται σε όποια ημερομηνία επιθυμούν.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

Δημόσια υποστήριξη επί Διδακτορία Διατριβής 19-6-2023


Καλείστε να παραστείτε στη δημόσια υποστήριξη της επί Διδακτορία Διατριβής την Δευτέρα 19-06-2023 και ώρα 12.00, η οποία θα γίνει και μέσω τηλεδιάσκεψης στην αίθουσα τηλεδιασκέψεων του κτιρίου της Διοίκησης-Πρυτανείας του Δ.Π.Θ στην Πανεπιστημιούπολη της Κομοτηνής.

Το θέμα της επί διδακτορία διατριβής είναι: «Η Αξιοποίηση της λογοτεχνίας στη διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2/ΞΓ υπό το πρίσμα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στα σύγχρονα μεταναστευτικά περιβάλλοντα».

Ανακοίνωση για την εφαρμογή του άρθρου 5.2 του Κανονισμού Λειτουργίας των Βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ.


Ανακοίνωση

για την εφαρμογή  του άρθρου 5.2 του Κανονισμού Λειτουργίας των Βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ. που αφορά στην “Κυκλοφορία υλικού”.

Link της σχετικής ανακοίνωσης: https://lib.duth.gr/2023/06/13/%ce%bd%ce%ad%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb/

Σύμφωνα με το άρθρο 5.2.5. θα επιβάλλονται πλέον κυρώσεις σε περιπτώσεις καθυστέρησης επιστροφής του δανεισμένου υλικού.