Προκηρύξεις υποτροφιών από τα έσοδα κληροδοτημάτων «Εις μνήμην Μαρίας Ζαούση», «Νικ. Δ. Χρυσοβέργης» και «Λεωνίδας Νικολαΐδης»


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΖΑΟΥΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΖΑΟΥΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ