ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 17.00 ο φοιτητής του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. Ιωάννης Καραμπουικίδης θα παρουσιάσει την πτυχιακή του εργασία, η οποία έχει τίτλο:

Τ.Π.Ε. και Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών: Η περίπτωση της διδασκαλίας της Ρουμανικής στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διαδικασία στην πλατφόρμα Skype for Business μέσω του συνδέσμου:

https://meet.lync.com/duth/mdimasi/SRMH42CW

 

Οι επιβλέπουσες:

Μαρία Δημάση, Καθηγήτρια

Αγγελική Μουζακίτη, Ε.ΔΙ.Π.

 

Ανακοίνωση προς τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες για υποβολή αίτησης σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22


Σας ανακοινώνουμε ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή, που έχει δημιουργηθεί για την υποβολή αίτησης σίτισης estia.duth.gr, παραμένει ανοικτή. Παρακαλούμε να υποβάλλετε άμεσα αίτηση σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η παροχή σίτισης σε όλους και όλες τις ενδιαφερόμενους/ες φοιτητές/τριες.

 

Από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


Οι φοιτητές/τριες που θα εξεταστούν. σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής, προφορικά στα μαθήματα (παλιών προγραμμάτων σπουδών)

Εθνογραφική-κοινωνική Ιστορία και Πολιτισμός της Ρωσίας (18ος – 19ος αι.)
Ιστορία της ρωσικής γλώσσας
Ρωσικός πολιτισμός
Ρωσική λογοτεχνία Ι
Ρωσική λογοτεχνία ΙΙ
Ρωσική λογοτεχνία III
Ρωσική λογοτεχνία IV
Μεθοδολογία διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας και λογοτεχνίας

θα χρησιμοποιήσουν τον σύνδεσμο
https://meet.lync.com/duth/mdimasi/E7IRCFQC

Maria Dimasi
Professor of Language and Literature Didactics in Greece and the Black Sea area
Department of Language, Literature and Culture of the Black Sea Countries
Democritus University of Thrace
Panagi Tsaldari 1, 69132, Komotini
http://utopia.duth.gr/~mdimasi/

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΥΘΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΦΕΑ (παλιό πρόγραμμα)


Όσοι φοιτητές έχουν δηλώσει συμμετοχή στις εξετάσεις του Μυθολογίες του Διονύσου και Ορφέα του παλιού προγράμματος καλούνται να εγγραφούν άμεσα στο eclass του μαθήματος, ώστε να λάβουν το λινκ της ταυτοπροσωπίας ΚΑΙ γραπτής εξέτασης για την

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/6 στις 9:00-10:30.

Δεν θα έχουν δικαίωμα εξέτασης όσοι δεν προσέλθουν στην ταυτοπροσωπία στις 8:45.

Η υπεύθυνη εξέτασης

Α. Αβραμίδου

Ανακοίνωση για τους φοιτητές που επιθυμούν υποβολή αίτησης ή διόρθωση υποβληθείσας αίτησης σίτισης ή στέγασης 2021-22


Ανακοίνωση

για τους φοιτητές που επιθυμούν υποβολή αίτησης

ή διόρθωση υποβληθείσας αίτησης σίτισης ή στέγασης 2021-22

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,

Σας ανακοινώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί από σήμερα  έως και Κυριακή 30-5-2021, η ηλεκτρονική εφαρμογή, που έχει δημιουργηθεί για την υποβολή αίτησης σίτισης και στέγασης, estia.duth.gr,   οπότε έχετε τη δυνατότητα υποβολής αίτησης ή διόρθωσης της σχετικής αίτησης (στέγασης ή σίτισης αντιστοίχως) και, ακολούθως, η οριστική υποβολή της.

Στην αποθηκευμένη αίτηση (Λίστα Αιτήσεων/Αίτηση) μπορεί ο/η ενδιαφερόμενος/η  φοιτητής/τρια να υποβάλει αίτηση ή να κάνει διόρθωση ή τροποποίηση σε κάποιο από τα στοιχεία που έχει καταθέσει, εφόσον είναι αναγκαίο, να πατήσει αποθήκευση (υπάρχει  αποθήκευση για το κάθε στοιχείο ξεχωριστά) και, εφόσον έχει ελέγξει και είναι ορθά τα στοιχεία, στη συνέχεια να πατήσει οριστική υποβολή της οικείας αίτησης.

Από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων