ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ/ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ/-ΕΣ


Τη Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2023, στις 16:00, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή συνάντηση με τις/τους τριτοετείς φοιτήτριες/-ές του Τμήματος, για να συζητηθούν θέματα που τις/τους απασχολούν σχετικά με τις σπουδές τους.

Σύνδεσμος:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ay11JdDWhNn8Ax5HXM4OwSs7tCsd2hG9gWXnL3RmoK901%40thread.tacv2/1634460265275?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%22a06e6cd2-afea-46b2-a0bc-93152d20b228%22%7d

Ο υπεύθυνος του 3ου έτους
Γιώργος Σαλακίδης

Αναβολή μαθημάτων γλωσσολογίας και αναπληρώσεις


Τα μαθήματα γλωσσολογίας της Τρίτης 28/11 και της Τετάρτης 29/11 αναβάλλονται και θα αναπληρωθούν ως ακολούθως:
Σημασιολογία : Παρασκευή 1/12, ώρα 9-11.30, Αιθ. 1
Εισαγωγή στη γλωσσολογία: Πέμπτη 30/11, ώρα 16.00-18.30, Αιθ. 1
Εκμάθηση γλωσσών : Τρίτη 5/12, ώρα 18.30-21.00, αίθ. 2
Παρακαλώ να αγνοήσετε την ανακοίνωση για αναπλήρωση στη Σημασιολογία την Τετάρτη 18.30-21.00.
Εκ της διδάσκουσας

Ανακοίνωση για τα μαθήματα Τουρκική Γλώσσα Ι και Τουρκική Γλώσσα V


Τα μαθήματα Τουρκική Γλώσσα Ι του Α΄εξαμήνου και Τουρκική Γλώσσα V του Ε΄εξαμήνου δεν θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 27/11 και την Τρίτη 28/11/2023 και θα αναπληρωθούν προσεχώς κατόπιν συνεννοήσεως με τους φοιτητές.

Εκ της διδάσκουσας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ


ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΜΒΟΛΙΜΟ ΜΑΘΗΜΑ (13ο Μάθημα) ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΤΡΙΤΗ 28/11/2023 KAI ΩΡΕΣ 18:30-21:00 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 1

TO ΜΆΘΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1/12/2023 ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ

ΕΠΙΣΗΣ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ, OI ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΧΩΡΑ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΤΡΙΤΗ 28/11/2023 KAI ΩΡΕΣ 17:00-18:30

KAI TETAΡTH 29/11/2023 KAI ΩΡΕΣ 9:30-11:00

Β.Χ. ΜΠΑΡΟΣ