ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αττική Κεραμική & Κλασική Αρχαιολογία: Ζητήματα


Την επόμενη εβδομάδα το μάθημα Αττική Κεραμική δεν θα γίνει την Τρίτη 23/4 αλλά θα αναπληρωθεί με την ομιλία της διδάσκουσας την Πέμπτη 25/4 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομοτηνής στις 18:00 (θέμα: Το συμπόσιο μέσα από τα αγγεία και την αγγειογραφία).

Το μάθημα Κλασική Αρχαιολογία: Ζητήματα δεν θα γίνει την Τετάρτη 24/4 στις 9:00 αλλά την Πέμπτη 25/4 στις 14:00 στην αίθ. 232.

Από τη διδάσκουσα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ (Εαρινού εξαμήνου Ακαδημαϊκού έτους 2023-2024)


Ανακοινώνεται ότι,  η προθεσμία υποβολής αιτήσεως συμμετοχής των αποφοίτων του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο Πρόγραμμα Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών για τη χορήγηση Επάρκειας Προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών και κατ’ οίκον, ίσου με 30 ECTS (ΦΕΚ Β’ 2271/16.4.2024), το οποίο θα διοργανωθεί από το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, ορίζεται από την Παρασκευή 19/04/2024 έως την Kυριακή 28/04/2024.

Δικαιολογητικά:

α. Αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης (επισυνάπτεται), η οποία θα φέρει:

  1. είτε ψηφιακή βεβαίωση μέσω του gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou)
  2. είτε το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ.

β. Αναλυτική βαθμολογία Περάτωσης Σπουδών.

 

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι/ες θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: protocol@bscc.duth.gr, σε μορφή pdf.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΦΕΚ B 2271-18_04_2024

Ανακοίνωση για το μάθημα του κ. Βαλσαμίδη


Το μάθημα Κοινοτική οργάνωση των Ελληνορθόδοξων κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο του εξαμήνου Β΄ την Πέμπτη 18 Απριλίου  2024  δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω συμμετοχής του διδάσκοντος στην εκπαιδευτική εκδρομή της Φιλιππούπολης και θα αναπληρωθεί την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024 ώρα 16.00-18.30 στην αίθουσα 202.

Εκ του διδάσκοντα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ «Εξειδικευμένα θέματα μετάφρασης της Ρωσικής Γλώσσας» ΚΑΙ «Πρακτικές ασκήσεις Ρωσικής γλώσσας ΙΙ»


Το μάθημα της κας Γιουσούποβα «Εξειδικευμένα θέματα μετάφρασης της Ρωσικής Γλώσσας» δεν θα γίνεις στις 16 Απριλίου 2024 λόγω ασθένειας και θα αναπληρωθεί στις 19 Απριλίου (την Παρασκευή) 2024, ώρα 11.30, αιθ.2.

Το μάθημα «Πρακτικές ασκήσεις Ρωσικής γλώσσας ΙΙ» της Τετάρτης 17.4.2024 θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Η διδάσκουσα
Κ. Γιουσούποβα

Ανακοίνωση για τα μαθήματα της κυρίας Αϊσέ Χασάν


Τα μαθήματα της Πέμπτης 11/04/2024  “Τουρκική γλώσσα 4” και “Τουρκική γλώσσα 8”  δεν θα πραγματοποιηθούν και θα αναπληρωθούν την Παρασκευή 12/04/2024, όπως παρακάτω:

“Τουρκική γλώσσα 4” στις 11.30-14.00,

“Τουρκική γλώσσα 8” στις 09.00-11.30.

Εκ της διδάσκουσας

Ανακοίνωση για ακύρωση εκδρομής στα Άβδηρα και τους Φιλίππους


Η προγραμματισμένη για τις 10/4 εκδρομή στα Άβδηρα και τους Φιλίππους ακυρώνεται λόγω προβλήματος του λεωφορείου.

Επομένως, το μάθημα Αττική Κεραμική θα γίνει την Τετάρτη 10/4 στις 9πμ στην αίθουσα 232 και θα ακολουθήσει πρακτική άσκηση με την κεραμική από τα Άβδηρα.

 

Εκ της διδάσκουσας