Ανακοίνωση για τα εξεταζόμενα μαθήματα της κας Θεοδωρίδου Γαρυφαλλιάς


Σας ενημερώνουμε ότι έχουν πραγματοποιηθεί οι παρακάτω αλλαγές στις ημερομηνίες και ώρες εξέτασης των παρακάτω μαθημάτων:

Δευτέρα 13/9/2021:

9.00-14.00

Θεωρητικά Ζητήματα Λαογραφίας του Παρευξείνιου Χώρου

1ου Εξαμήνου (προφορικά)

17.00-21:00

Λαογραφία του Ποντιακού Ελληνισμού,

3ου Εξαμήνου

(προφορικά)

Πέμπτη 16/9/2021:

9:00-14:00

Ελληνοβαλκανική Συγκριτική Λαογραφία,

4ου Εξαμήνου

(προφορικά)

17:00-21:00

Αστική Λαογραφία,

8ου Εξαμήνου

(προφορικά)

16:30-17:00 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ)

Φιλολογική Λαογραφία στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, 8ου Εξαμήνου

8ου Εξαμήνου

(προφορικά)

(ΠΑΛΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

 

Ανακοίνωση για το μάθημα του παλαιού προγράμματος «Μεθοδολογία διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας και λογοτεχνίας»


Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα «Μεθοδολογία διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας και λογοτεχνίας», θα πρέπει άμεσα να εγγραφούν στην πλατφόρμα e-class στο μάθημα «Μεθοδολογία διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας» της κα. Καλιτά και να επικοινωνήσουν με την διδάσκουσα για τις οδηγίες για την εξέταση.

H Διδάσκουσα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τα μαθήματα του Παλαιού Προγράμματος: ΟΙ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ – ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ- ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ


«Οι φοιτητές οι οποίοι έχουν δηλώσει την πρόθεση να εξεταστούν στα εξής μαθήματα του Παλαιού Προγράμματος:
ΟΙ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ – ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ- ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΧΩΡΟ
Θα πρέπει να εγγραφούν στο μάθημα “Μαθήματα του Παλαιού Προγράμματος» (KOM07261) της πλατφόρμας Open eclass, όπου έχουν αναρτηθεί και οι οδηγίες για την εξέταση.»
Εκ της διδάσκουσας

Ανακοίνωση για τα μαθήματα: Εθνογραφική κοινωνική Ιστορία και Πολιτισμός της Ρωσίας (18ος – 19ος αι.), Ιστορία της ρωσικής γλώσσας, Ρωσικός πολιτισμός


Τα παρακάτω μαθήματα:
Εθνογραφική κοινωνική Ιστορία και Πολιτισμός της Ρωσίας (18ος – 19ος αι.) •
Ιστορία της ρωσικής γλώσσας
Ρωσικός πολιτισμός

θα εξεταστούν την Παρασκευή 17/09 και ώρα 9:00 προφορικά από την Επίκουρη Καθηγήτρια κα Στεφανία Αμοιρίδου

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2020-2021 & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021(επικαιροποιημένο)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

 

 

Ανακοίνωση για τα εξεταζόμενα μαθήματα του κ. Χαρατσίδη


Τα παρακάτω μαθήματα:

1. Μεταφραστικά θέματα της ρωσικής γλώσσας

2. Εξειδικευμένα θέματα μετάφρασης της ρωσικής γλώσσας

3. Ρωσική γλώσσα και Γραμματεία Ι

4. Εθνογραφική-κοινωνική ιστορία και πολιτισμός της Ρωσίας

5. Ιστορία της ρωσικής γλώσσας

6. Ρωσικός πολιτισμός 

7. Εθνογραφική θεώρηση του παρευξείνιου χώρου

θα εξεταστούν από την κυρία Αμοιρίδου σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να γραφτούν άμεσα  στο eclass των αντίστοιχων μαθημάτων.