Όνομα/Name: anikolop
Τίτλος/Title:
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Lesson Teacher Αίθουσα Day Hour Μονάδες Προαπαιτούμενα
Υ7 Υ7 An ethnographic overview of the Black Sea region 5
ΥΕ12 ΥΕ12 Archaeological research in ancient Greek settlements of the Black Sea region 4
ΥΕ23 ΥΕ23 Aspects of vocabulary research and vocabulary teaching 4
ΥΒ27 ΥΒ27 Bulgarian Culture 5
ΥΒ15 ΥΒ15 Bulgarian IV 7
ΥΒ36 ΥΒ36 Bulgarian literature IV 5
ΥΒ21 ΥΒ21 Bulgarian literature Ι 5
ΥΒ26 ΥΒ26 Bulgarian literature ΙΙ 5
ΥΒ30 ΥΒ30 Bulgarian literature ΙΙΙ 5
ΥΕ4 ΥΕ4 Bulgarian Optional Ι 4
ΥΕ8 ΥΕ8 Bulgarian Optional ΙI 4
ΥΕ11 ΥΕ11 Bulgarian Optional ΙII 4
YB19 YB19 Bulgarian V 7
ΥΒ24 ΥΒ24 Bulgarian VΙ 7
ΥΒ29 ΥΒ29 Bulgarian VΙΙ 7
ΥΒ34 ΥΒ34 Bulgarian VΙΙΙ 7
ΥΒ1 ΥΒ1 Bulgarian Ι 7
ΥΒ6 ΥΒ6 Bulgarian ΙI 7
YB11 YB11 Bulgarian ΙII 7
ΥΕ25 ΥΕ25 Classical Archaeology 4
ΥΕ15 ΥΕ15 Comparative Greek – Balkan folklore 4
Υ5 Υ5 Contemporary political, financial and social institutions in the Black Sea region 5
Υ9 Υ9 Contemporary politics in the Black Sea Countries 5
Υ18 Υ18 Didactics of Language 5
Υ23 Υ23 Didactics of Literature 5
ΥΡΣ32 ΥΡΣ32 Didactics of Russian language and literature 5
ΥΕ21 ΥΕ21 Dionysus and Orpheus in Thrace 4
ΥΕ18 ΥΕ18 Elements of Public International Law 4
ΥΕ35 ΥΕ35 Entrepreneurship 4
ΥΕ27 ΥΕ27 Ethnography and social / cultural history of Russia (18th -19th century) 4
Υ13 Υ13 Folklore of the Pontic Hellenism 5
Υ3 Υ3 Folklore studies and the Black Sea region: Theoretical issues 5
ΥΕ30 ΥΕ30 From the multiethnic Ottoman empire to the national state of Turkey I 4
ΥΕ34 ΥΕ34 From the multiethnic Ottoman empire to the national state of Turkey II 4
ΥΕ10 ΥΕ10 General Pedagogics 4
ΥΕ3 ΥΕ3 Greek communities in Late Ottoman Empire 4
ΥΕ7 ΥΕ7 Greek Communities in modern Turkey 4
ΥΕ19 ΥΕ19 Greek policy issues in the Black Sea region 4
Υ8 Υ8 Greeks in the Black Sea region throughout tiquit 5
Υ28 Υ28 Historical and Comparative Linguistics 5
ΥΒ20 ΥΒ20 History of Bulgaria Ι 5
ΥΒ25 ΥΒ25 History of Bulgaria ΙΙ 5
ΥΒ22 ΥΒ22 History of Bulgarian language 5
ΥΡ20 ΥΡ20 History of Romanian language 5
ΥΡ21 ΥΡ21 History of Romanian literature I 5
ΥΡ26 ΥΡ26 History of Romanian literature II 5
ΥΡΣ20 ΥΡΣ20 History of Russian language 5
ΥΕ22 ΥΕ22 History of Thrace in modern times 4
ΥΤ32 ΥΤ32 History of Turkish language 5
ΥΕ14 ΥΕ14 Information Technology and scientific research 4
ΥΕ1 ΥΕ1 Information Technology I 4
ΥΕ5 ΥΕ5 Information Technology II 4
ΥΕ9 ΥΕ9 Information Technology III 4
ΥΕ32 ΥΕ32 Intercultural Pedagogics 4
Υ33 Υ33 International legal protection of human rights 5
Υ37 Υ37 International protection of minorities and their status in the Black Sea region 5
ΥΕ2 ΥΕ2 Introduction to international society structure 4
Υ2 Υ2 Introduction to linguistics 5
Υ17 Υ17 Introduction to the world of Islam 5
Υ4 Υ4 Introduction to translation studies 5
ΥΕ13 ΥΕ13 Language learning language acquisition 4
ΥΕ20 ΥΕ20 Language teaching: focusing on Black Sea Countries 4
ΥΕ6 ΥΕ6 Mythologies of the Black Sea region 4
ΥΤ21 ΥΤ21 Ottoman and Turkish history (19th -20th cent.) I 5
ΥΤ26 ΥΤ26 Ottoman and Turkish history (19th -20th cent.) II 5
ΥΤ25 ΥΤ25 Ottoman history (texts) II 5
ΥΤ20 ΥΤ20 Ottoman history (texts) Ι 5
ΥΤ30 ΥΤ30 Ottoman language Ι 5
ΥΤ35 ΥΤ35 Ottoman language ΙΙ 5
ΥΕ31 ΥΕ31 Philological Folklore in Greece and the Balkans 4
ΥΕ29 ΥΕ29 Practical exercises on teaching Bulgarian as a foreign language I 4
ΥΕ33 ΥΕ33 Practical exercises on teaching Bulgarian as a foreign language II 4
ΥΕ29 ΥΕ29 Practical exercises on teaching Romanian as a foreign language I 4
ΥΕ33 ΥΕ33 Practical exercises on teaching Romanian as a foreign language II 5
ΥΕ29 ΥΕ29 Practical exercises on teaching Russian as a foreign language I 4
ΥΕ33 ΥΕ33 Practical exercises on teaching Russian as a foreign language II 4
ΥΕ29 ΥΕ29 Practical exercises on teaching Turkish as a foreign language I 4
ΥΕ33 ΥΕ33 Practical exercises on teaching Turkish as a foreign language II 4
Υ14 Υ14 Religions in the Black Sea region 5
ΥΡ25 ΥΡ25 Romanian culture 5
ΥΡ27 ΥΡ27 Romanian History II 5
ΥΡ22 ΥΡ22 Romanian History Ι 5
ΥΡ1 ΥΡ1 Romanian I 7
ΥΡ6 ΥΡ6 Romanian II 7
YP11 YP11 Romanian III 7
ΥΡ15 ΥΡ15 Romanian IV 7
ΥΡ36 ΥΡ36 Romanian literature IV 5
ΥΡ30 ΥΡ30 Romanian literature ΙΙΙ 5
ΥΕ11 ΥΕ11 Romanian Optional III 4
ΥΕ16 ΥΕ16 Romanian Optional IV 4
ΥΕ4 ΥΕ4 Romanian Optional I 4
ΥΕ8 ΥΕ8 Romanian Optional II 4
ΥΡ19 ΥΡ19 Romanian V 7
ΥΡ24 ΥΡ24 Romanian VΙ 7
ΥΡ29 ΥΡ29 Romanian VΙΙ 7
ΥΡ34 ω Ρουμανική Γλώσσα VΙIΙ 7
ΥΡ34 ω Romanian VΙΙΙ 7
ΥΡΣ25 ΥΡΣ25 Russian culture 5
ΥΡΣ22 ΥΡΣ22 Russian history Ι 5
ΥΡΣ27 ΥΡΣ27 Russian history ΙΙ 5
ΥΡΣ1 ΥΡΣ1 Russian I
ΥΡΣ6 ΥΡΣ6 Russian II 7
ΥΡΣ11 ΥΡΣ11 Russian III 7
ΥΡΣ15 ΥΡΣ15 Russian IV 7
ΥΡΣ21 ΥΡΣ21 Russian literature I 5
ΥΡΣ26 ΥΡΣ26 Russian literature II 5
ΥΡΣ30 ΥΡΣ30 Russian Literature III 5
ΥΡΣ36 ΥΡΣ36 Russian Literature IV 5
ΥΕ8 ΥΕ8 Russian Optional II 4
ΥΕ4 ΥΕ4 Russian Optional I 4
ΥΕ11 ΥΕ11 Russian Optional III 4
ΥΕ16 ΥΕ16 Russian Optional IV 4
ΥΡΣ19 ΥΡΣ19 Russian V 7
ΥΡΣ24 ΥΡΣ24 Russian VΙ 7
ΥΡΣ34 ΥΡΣ34 Ρωσική Γλώσσα VΙΙΙ 7
ΥΡΣ29 ΥΡΣ29 Ρωσική Γλώσσα VΙΙRussian VΙΙ 7
ΥΡΣ34 ΥΡΣ34 Russian VΙΙΙ 7
Υ12 Υ12 Semantics 7
ΥΒ35 ΥΒ35 Special aspects of translating from and into Bulgari 5
ΥΡ35 ΥΡ35 Special aspects of translating from and into Romanian 5
ΥΡΣ35 ΥΡΣ35 Special aspects of translating from and into Russian 5
ΥΕ24 ΥΕ24 Teaching Literature: focusing on the Black Sea Countries 4
ΥΒ32 ΥΒ32 Teaching methodology of Bulgarian language and literature 5
ΥΡ32 ΥΡ32 Teaching methodology of Romanian language and literature Ι 5
Υ16 Υ16 The Black Sea countries and the global economical environment 5
Υ10 Υ10 Theoretical aspects of terminology 5
ΥΒ31 ΥΒ31 Μεταφραστικά Θέματα της Βουλγαρικής ΓλώσσαςTranslating from and into Bulgarian 5
ΥΡ31 ΥΡ31 Translating from and into Romanian 5
ΥΡΣ31 ΥΡΣ31 Translating from and into Russian 5
ΥΕ28 ΥΕ28 Translating Modern Greek legal terminology 4
ΥΕ17 ΥΕ17 Translation studies 4
ΥΤ1 ΥΤ1 Turkish I 7
ΥΤ6 ΥΤ6 Turkish II 7
ΥΤ11 ΥΤ11 Turkish III 7
YT15 YT15 Turkish IV 7
ΥΤ22 ΥΤ22 Turkish language and philology I 5
ΥΤ31 ΥΤ31 Turkish language and philology III 5
ΥΤ36 ΥΤ36 Turkish language and philology IV 5
ΥΤ27 ΥΤ27 Turkish language and philology ΙΙ 5
ΥΕ4 ΥΕ4 Turkish Optional I 4
ΥΕ8 ΥΕ8 Turkish Optional II 4
ΥΕ11 ΥΕ11 Turkish Optional III 4
ΥΕ16 ΥΕ16 Turkish Optional IV 4
ΥΕ26 ΥΕ26 ΤοTurkish Society and culture 4
ΥΤ19 ΥΤ19 Turkish V 7
ΥΤ24 ΥΤ24 Turkish VΙ 7
ΥΤ29 ΥΤ29 Turkish VΙΙ 7
ΥΤ34 ΥΤ34 Turkish VΙΙΙΙ 7