Όνομα/Name: anikolop
Τίτλος/Title:
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΥΕ30 ΥΕ30 Από την Πολυεθνική Αυτοκρατορία στο Εθνικό Κράτος Ι 4
ΥΕ34 ΥΕ34 Από την Πολυεθνική Αυτοκρατορία στο Εθνικό Κράτος ΙΙ 4
YB19 YB19 Βουλγαρική Γλώσσα V 7
ΥΒ24 ΥΒ24 Βουλγαρική Γλώσσα VΙ 7
ΥΒ29 ΥΒ29 Βουλγαρική Γλώσσα VΙΙ 7
ΥΒ34 ΥΒ34 Βουλγαρική Γλώσσα VΙΙΙ 7
ΥΕ4 ΥΕ4 Βουλγαρική Γλώσσα Επιλογής Ι 4
ΥΕ8 ΥΕ8 Βουλγαρική Γλώσσα Επιλογής ΙΙ 4
ΥΕ11 ΥΕ11 Βουλγαρική Γλώσσα Επιλογής ΙΙΙ 4
ΥΒ1 ΥΒ1 Βουλγαρική Γλώσσα Ι 7
ΥΒ15 ΥΒ15 Βουλγαρική Γλώσσα ΙV 7
ΥΒ6 ΥΒ6 Βουλγαρική Γλώσσα ΙΙ 7
YB11 YB11 Βουλγαρική Γλώσσα ΙΙI 7
ΥΒ21 ΥΒ21 Βουλγάρικη Λογοτεχνία Ι 5
ΥΒ36 ΥΒ36 Βουλγάρικη Λογοτεχνία ΙV 5
ΥΒ26 ΥΒ26 Βουλγάρικη Λογοτεχνία ΙΙ 5
ΥΒ30 ΥΒ30 Βουλγάρικη Λογοτεχνία ΙΙΙ 5
ΥΒ27 ΥΒ27 Βουλγάρικος Πολιτισμός 5
ΥΕ10 ΥΕ10 Γενική Παιδαγωγική 4
ΥΕ32 ΥΕ32 Διαπολιτισμική Παιδαγωγική 4
Υ18 Υ18 Διδακτική Γλώσσας 5
Υ23 Υ23 Διδακτική Λογοτεχνίας 5
ΥΕ20 ΥΕ20 Διδασκαλία της Γλώσσας με Έμφαση στον Παρευξείνιο Χώρο 4
ΥΕ24 ΥΕ24 Διδασκαλία της Λογοτεχνίας με Έμφαση στον Παρευξείνιο Χώρο 4
Υ33 Υ33 Δίκαιο Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 5
ΥΕ27 ΥΕ27 Εθνογραφική - Κοινωνική Ιστορία και Πολιτισμός της Ρωσίας (18ος - 19ος αι.) 4
Υ7 Υ7 Εθνογραφική Θεώρηση του Παρευξείνιου Χώρου 5
Υ2 Υ2 Εισαγωγή στη Γλωσσολογία 5
Υ4 Υ4 Εισαγωγή στη Θεωρία της Μετάφρασης 5
ΥΕ2 ΥΕ2 Εισαγωγή στην Οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας 4
ΥΕ13 ΥΕ13 Εκκμάθηση Γλωσσών 4
ΥΕ15 ΥΕ15 Ελληνοβαλκανική Συγκριτική Λαογραφία 4
ΥΒ35 ΥΒ35 Εξειδικευμένα Θέματα Μετάφρασης της Βουλγαρικής Γλώσσας 5
ΥΡ35 ΥΡ35 Εξειδικευμένα Θέματα Μετάφρασης της Ρουμανικής 5
ΥΡΣ35 ΥΡΣ35 Εξειδικευμένα Θέματα Μετάφρασης της Ρωσικής 5
ΥΕ35 ΥΕ35 Επιχειρηματικότητα 4
ΥΕ23 ΥΕ23 Έρευνα και Διδασκαλία του Λεξιλογίου 4
ΥΕ12 ΥΕ12 Η Αρχαιολογική Έρευνα στις Ελληνικές Αποικίες του Ευξείνιου Πόντου 4
Υ37 Υ37 Η Διεθνής Προστασία των Μειονοτήτων και η Θέση τους στον Παρευξείνιο Χώρο 5
Υ3 Υ3 Θεωρητικά Ζητήματα Λαογραφλιας του Παρευξείνιου Χώρου 5
Υ10 Υ10 Θεωρία της Ορολογίας 5
Υ14 Υ14 Θρησκειολογική Επισκόπηση του Παρευξεινίου Χώρου 5
ΥΒ20 ΥΒ20 Ιστορία της Βουλγαρίας Ι 5
ΥΒ25 ΥΒ25 Ιστορία της Βουλγαρίας ΙΙ 5
ΥΒ22 ΥΒ22 Ιστορία της Βουλγαρικής Γλώσσας 5
ΥΕ22 ΥΕ22 Ιστορία της Θράκης κατά τους Νεώτερους Χρόνους 4
ΥΡ22 ΥΡ22 Ιστορία της Ρουμανίας Ι 5
ΥΡ27 ΥΡ27 Ιστορία της Ρουμανίας ΙΙ 5
ΥΡ20 ΥΡ20 Ιστορία της Ρουμανικής γλώσσας 5
ΥΡ21 ΥΡ21 Ιστορία της Ρουμανικής Λογοτεχνίας 5
ΥΡ26 ΥΡ26 Ιστορία της Ρουμανικής Λογοτεχνίας ΙΙ 5
ΥΡΣ22 ΥΡΣ22 Ιστορία της Ρωσίας Ι 5
ΥΡΣ27 ΥΡΣ27 Ιστορία της Ρωσίας ΙΙ 5
ΥΡΣ20 ΥΡΣ20 Ιστορία της Ρωσικής Γλώσσας 5
ΥΤ32 ΥΤ32 Ιστορία της Τουρκικής Γλώσσας 5
Υ8 Υ8 Ιστορία του Ελληνισμού στον Παρευξείνιο Χώρο κατά την Αρχαιότητα 5
Υ28 Υ28 Ιστορική και Συγκριτική Γλωσσολογία 5
ΥΕ25 ΥΕ25 Κλασική Αρχαιολογία 4
ΥΕ3 ΥΕ3 Κοινοτική Οργάνωση των Ελλήνων κατά την Ύστερη οθωμανική Περίοδο 4
ΥΕ7 ΥΕ7 Κοινοτική, Κοινωνική, Πνευματική και Οικονομική Ζωή των Ελλήνων στη Σύγχρονη Τουρκία (μετά τη συνθήκη της Λωζάννης) 4
Υ13 Υ13 Λαογραφία του Ποντιακού Ελληνισμού 5
ΥΒ32 ΥΒ32 Μεθοδολογία Διδασκαλίας της Βουλγαρικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας 5
ΥΡ32 ΥΡ32 Μεθοδολογία της Διδασκαλίας της Ρουμανικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας 5
ΥΡΣ32 ΥΡΣ32 Μεθοδολογία της Διδασκαλίας της Ρωσικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας 5
ΥΒ31 ΥΒ31 Μεταφραστικά Θέματα της Βουλγαρικής Γλώσσας 5
ΥΡ31 ΥΡ31 Μεταφραστικά Θέματα της Ρουμανικής Γλώσσας 5
ΥΡΣ31 ΥΡΣ31 Μεταφραστικά Θέματα της Ρωσικής Γλώσσας 5
ΥΕ21 ΥΕ21 Μυθολογίες Διόνυσου και Ορφέα στη Θράκη 4
ΥΕ6 ΥΕ6 Μυθολογίες των Λαών του Παρευξεινίου Χώρου 4
ΥΕ28 ΥΕ28 Νεοελληνική Νομική Ορολογία για Μεταφραστές 4
ΥΕ14 ΥΕ14 Ο Η/Υ στη Μεθοδολογία της Έρευνας 4
Υ17 Υ17 Ο Κόσμος του Ισλάμ 5
ΥΤ30 ΥΤ30 Οθωμανική γλώσσα Ι 5
ΥΤ35 ΥΤ35 Οθωμανική γλώσσα ΙΙ 5
ΥΤ20 ΥΤ20 Οθωμανική Ιστορία Ι (Πηγές) 5
ΥΤ25 ΥΤ25 Οθωμανική Ιστορία ΙΙ (Πηγές) 5
Υ16 Υ16 Οι Παρευξείνιες Χώρες στο Διεθνές Σύστημα 5
ΥΕ17 ΥΕ17 Ορολογία της Μετάφρασης 4
ΥΤ21 ΥΤ21 Οσμανική και Τουρκική Ιστορία Ι (19ος - 20ος αι.) 5
ΥΤ26 ΥΤ26 Οσμανική και Τουρκική Ιστορία ΙΙ (19ος - 20ος αι.) 5
ΥΕ1 ΥΕ1 Πληροφορική Ι 4
ΥΕ5 ΥΕ5 Πληροφορική ΙΙ 4
ΥΕ9 ΥΕ9 Πληροφορική ΙΙΙ 4
ΥΕ29 ΥΕ29 Πρακτικές Ασκήσεις Βουλγαρικής Γλώσσας ως Ξένης Ι 4
ΥΕ33 ΥΕ33 Πρακτικές Ασκήσεις Βουλγαρικής Γλώσσας ως Ξένης ΙΙ 4
ΥΕ29 ΥΕ29 Πρακτικές Ασκήσεις Ρουμανικής Γλώσσας ως Ξένης Ι 4
ΥΕ33 ΥΕ33 Πρακτικές Ασκήσεις Ρουμανικής Γλώσσας ως Ξένης ΙΙ 5
ΥΕ29 ΥΕ29 Πρακτικές Ασκήσεις Ρωσικής Γλώσσας ως Ξένης Ι 4
ΥΕ33 ΥΕ33 Πρακτικές Ασκήσεις Ρωσικής Γλώσσας ως Ξένης ΙΙ 4
ΥΕ29 ΥΕ29 Πρακτικές Ασκήσεις Τουρκικής Γλώσσας ως Ξένης Ι 4
ΥΕ33 ΥΕ33 Πρακτικές Ασκήσεις Τουρκικής Γλώσσας ως Ξένης ΙΙ 4
ΥΡ19 ΥΡ19 Ρουμανική Γλώσσα V 7
ΥΡ24 ΥΡ24 Ρουμανική Γλώσσα VΙ 7
ΥΡ29 ΥΡ29 Ρουμανική Γλώσσα VΙI 7
ΥΡ34 ω Ρουμανική Γλώσσα VΙIΙ 7
ΥΕ4 ΥΕ4 Ρουμανική Γλώσσα Επιλογής Ι 4
ΥΕ16 ΥΕ16 Ρουμανική Γλώσσα Επιλογής ΙV 4
ΥΕ8 ΥΕ8 Ρουμανική Γλώσσα Επιλογής ΙΙ 4
ΥΕ11 ΥΕ11 Ρουμανική Γλώσσα Επιλογής ΙΙI 4
ΥΡ1 ΥΡ1 Ρουμανική Γλώσσα Ι 7
ΥΡ15 ΥΡ15 Ρουμανική Γλώσσα ΙV 7
ΥΡ6 ΥΡ6 Ρουμανική Γλώσσα ΙΙ 7
YP11 YP11 Ρουμανική Γλώσσα ΙΙI 7
ΥΡ36 ΥΡ36 Ρουμανική Λογοτεχνία ΙV 5
ΥΡ30 ΥΡ30 Ρουμανική Λογοτεχνία ΙΙΙ 5
ΥΡ25 ΥΡ25 Ρουμανικός Πολιτισμός 5
ΥΡΣ19 ΥΡΣ19 Ρωσική Γλώσσα V 7
ΥΡΣ24 ΥΡΣ24 Ρωσική Γλώσσα VΙ 7
ΥΡΣ29 ΥΡΣ29 Ρωσική Γλώσσα VΙΙ 7
ΥΡΣ34 ΥΡΣ34 Ρωσική Γλώσσα VΙΙΙ 7
ΥΕ4 ΥΕ4 Ρωσική Γλώσσα Επιλογής Ι 4
ΥΕ16 ΥΕ16 Ρωσική Γλώσσα Επιλογής ΙV 4
ΥΕ8 ΥΕ8 Ρωσική Γλώσσα Επιλογής ΙΙ 4
ΥΕ11 ΥΕ11 Ρωσική Γλώσσα Επιλογής ΙΙΙ 4
ΥΡΣ1 ΥΡΣ1 Ρωσική Γλώσσα Ι
ΥΡΣ15 ΥΡΣ15 Ρωσική Γλώσσα ΙV 7
ΥΡΣ6 ΥΡΣ6 Ρωσική Γλώσσα ΙΙ 7
ΥΡΣ11 ΥΡΣ11 Ρωσική Γλώσσα ΙΙI 7
ΥΡΣ21 ΥΡΣ21 Ρωσική Λογοτεχνία Ι 5
ΥΡΣ36 ΥΡΣ36 Ρωσική Λογοτεχνία ΙV 5
ΥΡΣ26 ΥΡΣ26 Ρωσική Λογοτεχνία ΙΙ 5
ΥΡΣ30 ΥΡΣ30 Ρωσική Λογοτεχνία ΙΙΙ 5
ΥΡΣ25 ΥΡΣ25 Ρωσικός Πολιτισμός 5
Υ12 Υ12 Σημασιολογία 7
ΥΕ18 ΥΕ18 Στοιχεία Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου 4
ΥΕ19 ΥΕ19 Σύγχρονη Ελληνική Πολιτική στον Παρευξείνιο Χώρο 4
Υ9 Υ9 Σύγχρονη Πολιτική των Παρευξεινίων Χωρών 5
Υ5 Υ5 Σύγχρονοι Πολιτικοί, Οικονομικοί και Κοινωνικοί Θεσμοί στον Παρευξείνιο Χώρο 5
ΥΤ19 ΥΤ19 Τουρκική Γλώσσα V 7
ΥΤ24 ΥΤ24 Τουρκική Γλώσσα VΙ 7
ΥΤ29 ΥΤ29 Τουρκική Γλώσσα VΙΙ 7
ΥΤ34 ΥΤ34 Τουρκική Γλώσσα VΙΙΙ 7
ΥΕ4 ΥΕ4 Τουρκική Γλώσσα Επιλογής Ι 4
ΥΕ16 ΥΕ16 Τουρκική Γλώσσα Επιλογής ΙV 4
ΥΕ8 ΥΕ8 Τουρκική Γλώσσα Επιλογής ΙΙ 4
ΥΕ11 ΥΕ11 Τουρκική Γλώσσα Επιλογής ΙΙΙ 4
ΥΤ1 ΥΤ1 Τουρκική Γλώσσα Ι 7
YT15 YT15 Τουρκική Γλώσσα ΙV 7
ΥΤ6 ΥΤ6 Τουρκική Γλώσσα ΙΙ 7
ΥΤ11 ΥΤ11 Τουρκική Γλώσσα ΙΙΙ 7
ΥΤ22 ΥΤ22 Τούρκικη Γλώσσα και Γραμματεία Ι 5
ΥΤ36 ΥΤ36 Τούρκικη Γλώσσα και Γραμματεία ΙV 5
ΥΤ27 ΥΤ27 Τούρκικη Γλώσσα και Γραμματεία ΙΙ 5
ΥΤ31 ΥΤ31 Τούρκικη Γλώσσα και Γραμματεία ΙΙΙ 5
ΥΕ26 ΥΕ26 Τουρκική Κοινωνία & Πολιτισμός 4
ΥΕ31 ΥΕ31 Φιλολογική Λαογραφία στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια 4