Πληροφορίες


Γραμματεία
Τηλ.: 25310-39458, 25310-39420
Email: secr@bscc.duth.gr

Διεύθυνση
Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Παναγή Τσαλδάρη 1 (Κτίριο Β'), 69132 Κομοτηνή