Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών

Καλώς ήρθατε στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών

Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝΑνακοινώσεις Τμήματος

15/09/2017: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΙΕΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Σ.Κ.Α.Σ. ΤΟΥ Δ.Π.Θ.
14/09/2017: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
12/09/2017: Προθεσμία εγγραφής στις Σχολές επιτυχίας των εισαγομένων στις Σχολές, Τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018»
12/09/2017: ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
08/09/2017: Ανακοίνωση Λειτουργίας Υπηρεσίας Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Φοιτητών ΔΠΘ
07/09/2017: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
07/09/2017: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΘΡΑΚΗΣ
06/09/2017: ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2017-2018 (ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)
05/09/2017: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2017-2018 - ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ - ΣΤΕΓΑΣΗΣ
05/09/2017: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Περισσότερες ανακοινώσεις...