Θεωρητικά Ζητήματα Λαογραφλιας του Παρευξείνιου Χώρου


 1. Οικοινωνικοί και ιδεολογικοί όροι της δημιουργίας της λαογραφικής επιστήμης στην Ελλάδα του 19ου αι. μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ου.
 2. Παράλληλη ααφορά στο ιστορικοινωνικό πλαίσιο της Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Τουρκίας και Ρωσίας καισ την αρχή των αντίστοιχων εθνικών λαογραφιών.
 3. “Το ρομαντικό πλαίσιο” ( στην Γερμανία, στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια).
 4. Η Λαογραφία τον Μεσοπόλεμο στην Ελλάδα και τη Γερμανία: ο Στίπλων Κυριακίδης
 5. Η Λαογραφία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο: Γ. Μέγας, Δ. Λουκάτος, Άλκη Κυριακίδου – Νέστορος, Μ. Μερακλής, η ” Σχολή των Ιωαννίνων”.
 6. Η μελέτη της σύγχρονης Λαογραφίας ( θεματολογία , χαρακτηριστικά, κατάταξη ύλης, θεματικές, κ.λπ.).
 7. Μέθοδοι: από την ιστορικοσυγκριτική μέθοδο στην κοινωνιοΪστορική.
 8. Οι σχέσιες της με τις άλλες συγγενείς ανθρωπιστικές επιστήμες ( κυρίως Ιστορία, Κοινωνική Ανθρωπολογία – Εθνολογία).
 9. Βασικές Λαογραφικές έννοιες:”λαός”,”λαϊκός”,”ήθη- έθιμα”, “επιβίωση – αναβίωση εθίμων”, “φολκλορισμός”, “συνέχεις και ασυνέχειες”, “ιστορικότητα των λαογραφικών φαινομένων”.
 10. Η προφορικότητα ως κύριο χαρακτηριστικό του λαϊκού πολιτισμού.
 11. Αστική Λαογραφία ( Άστεια και αστικοί πολιτισμοί:σ’υγχρονη θεώρηση).
 12. Εισαγωγή στη μεθοδολογία της επιτόπιας έρευνας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *