ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


–Για την προκήρυξη πρακτικής άσκησης μέσω του Προγράμματος «Erasmus+ TRAINEESHIPS 2020-2021 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ» και τα συνοδευτικά αρχεία, πατήστε εδώ.
–Για την κινητικότητα προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία ή την επιμόρφωση (STA) Erasmus 2019-2020 πατήστε εδώ.
–Για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για συμμετοχή στη δράση Διεθνής Κινητικότητα (ICM) του προγράμματος Erasmus+, η οποία αφορά συνεργασία με Ιδρύματα τρίτων χωρών (εκτός Ευρώπης) πατήστε εδώ.
–Για την πρόσκληση για πρακτική άσκηση μέσω ERASMUS στη ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ πατήστε εδώ.
–Για την προκήρυξη«Πρόγραμμα Erasmus+ 2019-2020 για Σπουδές» και τα συνοδευτικά αρχεία, πατήστε εδώ.
–Για την προκήρυξη πρακτικής άσκησης Erasmus+2019-2020, δείτε εδώ.
–Για την προκήρυξη ERASMUS STAFF MOBILITY 2019-20 EDUCΑΤION and TEACHING και τα συνοδευτικά αρχεία δείτε εδώ.