ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Συμπληρωματική Πρόσκληση Αιτήσεων Erasmus Traineeships 2023-2024

Αίτηση Υποψηφιότητας Erasmus Traineeships PAREFX, πατήστε εδώ

Συμπληρωματική Πρόσκληση Αιτήσεων Erasmus Traineeships 2023-2024 PAREFX, πατήστε εδώ

Κριτήρια Επιλογής Erasmus Traineeships PAREFX, πατήστε εδώ

Φοιτητές με λιγότερες ευκαιρίες, πατήστε εδώ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Erasmus+ για το 2023-2024 ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Διμερείς Συμφωνίες Erasmus 2023-24

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Erasmus+ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ 2023-2024

Κριτήρια Επιλογής Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές

Φοιτητές προερχόμενοι από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες και φοιτητές με λιγότερες ευκαιρίες

Αίτηση Υποψηφιότητας Erasmus

 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2023-2024:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (Erasmus+ Traineeships 2023-2024), πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2023-2024, πατήστε εδώ

Φοιτητές προερχόμενοι από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες και φοιτητές με λιγότερες ευκαιρίες, πατήστε εδώ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ, πατήστε εδώ

 

 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

-Για το Πρακτικό επιλογής φοιτητών για το πρόγραμμα Κινητικότητας Erasmus+ Σπουδές για το 2021-2022, πατήστε εδώ

– Για την Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης Υποψηφιότητας για ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ διεθνης κινητικοτητα φοιτητες armenia 2020-22  (ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ), πατήστε εδώ

– Για την Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης Υποψηφιότητας για διεθνη κινητικοτητα φοιτητες ukraine-russian federation 2020-22  (ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ), πατήστε εδώ

– Για την Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης Υποψηφιότητας για κινητικότητα φοιτητών για σπουδές με το πρόγραμμα Εrasmus+ για το 2021-2022 (ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ), πατήστε εδώ

– Για την Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης Υποψηφιότητας Συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2020-2021 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ, πατήστε εδώ

-Για την συμπληρωματική Πρόσκληση Υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για κινητικότητα φοιτητών για σπουδές με το Πρόγραμμα Erasmus+ για το 2020-2021
ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ, πατήστε εδώ.

–Για την προκήρυξη πρακτικής άσκησης μέσω του Προγράμματος «Erasmus+ TRAINEESHIPS 2020-2021 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ» και τα συνοδευτικά αρχεία, πατήστε εδώ.

–Για την κινητικότητα προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία ή την επιμόρφωση (STA) Erasmus 2019-2020 πατήστε εδώ.

–Για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για συμμετοχή στη δράση Διεθνής Κινητικότητα (ICM) του προγράμματος Erasmus+, η οποία αφορά συνεργασία με Ιδρύματα τρίτων χωρών (εκτός Ευρώπης) πατήστε εδώ.

–Για την πρόσκληση για πρακτική άσκηση μέσω ERASMUS στη ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ πατήστε εδώ.

–Για την προκήρυξη «Πρόγραμμα Erasmus+ 2019-2020 για Σπουδές» και τα συνοδευτικά αρχεία, πατήστε εδώ.

–Για την προκήρυξη πρακτικής άσκησης Erasmus+2019-2020, δείτε εδώ.

–Για την προκήρυξη ERASMUS STAFF MOBILITY 2019-20 EDUCΑΤION and TEACHING και τα συνοδευτικά αρχεία δείτε εδώ.